Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jawatan Kosong Personel MySTEP Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) | Tarikh Tutup: 25 Ogos 2022

Permohonan Jawatan Kosong Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM).


Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan-jawatan berikut:

1. PEMBANTU OPERASI
 • Kekosongan : 6
 • Gaji : RM1,400.00
 • Taraf jawatan : Kontrak Personel MySTEP
 • Penempatan : Pusat Latihan LKIM Camar Laut
2. PEMBANTU TADBIR
 • Kekosongan : 1
 • Gaji : RM1,600.00
 • Taraf jawatan : Kontrak Personel MySTEP
 • Penempatan : Pusat Latihan LKIM Camar Laut

SYARAT-SYARAT LANTIKAN :

Calon-calon bagi lantikan jawatan yang tersebut di atas hendaklah memiliki kelayakan sebagaimana berikut:

1. PEMBANTU OPERASI

1.1 SYARAT LANTIKAN
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
a. Warganegara Malaysia; dan
b. Berumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
c. Kelayakan Pendidikan/perkhidmatan: 
 • i. Pentaksiran Tingkatan Tiga (PT3) Penilaian Menengah Rendah (PMR) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan, atau
 • ii. Pentaksiran Tingkatan Tiga/ Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan dan memiliki lesen memandu Kelas B2/B/D/E2/E1/E yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan (kecuali Lesen Memandu Percubaan (P)).

1.2 SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat PT3/ PMR atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

2. PEMBANTU TADBIR

2.1 SYARAT LANTIKAN
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
a.Warganegara Malaysia; dan

b. Berumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

c. Kelayakan Pendidikan/perkhidmatan:
 • i. Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan, atau
 • ii. SPM atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya, atau
 • iii. SPM atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta SKM Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

2.2 SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

2.3 DESKRIPSI TUGAS
Bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas perkeranian dan operasi di peringkat Kumpulan Pelaksana yang merangkumi aspek perkeranian dan operasi (termasuk, tetapi tidak terhad kepada tugas-tugas pentadbiran am, pengurusan personel, perkhidmatan kaunter dan pemprosesan, pengumpulan data dan maklumat, pengendalian peralatan perhubungan/ komunikasi).

CARA MEMOHON :

1. Permohonan hendaklah dibuat bermula 19 Ogos 2022 (Jumaat) dengan menggunakan borang LKIMO1 yang boleh didapati di alamat seperti berikut:

Pengurus
Pusat Latihan LKIM Camar Laut
Bagan Lalang
43590 Sungai Pelek
SELANGOR DARUL EHSAN

2. Borang permohonan yang lengkap diisi hendaklah dihantar ke alamat seperti berikut:

Pengurus
Pusat Latihan LKIM Camar Laut
Bagan Lalang
43590 Sungai Pelek
SELANGOR DARUL EHSAN

3. Borang permohonan yang tidak lengkap tidak akan diterima.

4. Tarikh tutup permohonan adalah pada : 25 Ogos 2022 (Khamis).

IKLAN PENUH JAWATAN